Niepubliczna Szkoła Podstawowa VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

Misja szkoły

Naszą misją jest wychowanie uczniów oraz kształtowanie ich postaw w duchu tolerancji, rzetelności i szacunku do osoby ludzkiej, praw zwierząt i zasobów naszej planety.
Chcemy stwarzać otoczenie, które będzie sprzyjało otwarciu uczniów na problemy współczesnego świata i wyposażyć ich w szeroki zakres wiedzy i kompetencji.

Nasze wartości

Szacunek od
najmłodszych lat

Pragniemy, aby nasi uczniowie stali się osobami odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi, zdolnymi do wykorzystania własnego potencjału. Zapewniamy warunki umożliwiające uczniom rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Samodoskonalenie się sposobem na rozwój kompetencji

Liczymy się z potrzebami uczniów i z myślą o nich przygotowujemy ofertę zajęć naukowych realizujących podstawę programową oraz dodatkowych nastawionych na indywidualne zainteresowania uczniów. Stawiamy na dialog z uczniami, zachęcając ich do
aktywnego i świadomego rozwoju umysłowego
i emocjonalnego. Dbamy i ich rozwój społeczny, stwarzając przestrzeń i zachęcając do współpracy i integracji.

Nasze metody

Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań wypracowanych przez naszą kadrę nauczycielską,
ale i sięgamy po innowacyjne formy zajęć czy pomocy naukowych. Korzystamy ze
scenariuszy Uniwersytetu Dzieci. Łączymy doświadczenie z pasją do nauki.

Zajęcia

Prowadzimy zajęcia w zróżnicowanych formach, np. gier, wykładów, eksperymentów naukowych.

Zadania

Dbamy o atrakcyjną formę zadań
domowych oraz ograniczamy ich ilość.

Podręczniki

Korzystamy z podręczników dotowanych
w ramach podstawy programowej oraz dodatkowych, rekomendowanych przez naszych nauczycieli. Ponadto wykorzystujemy materiały dodatkowe przygotowane specjalnie na potrzeby uczniów przez nauczycieli.

Troszczymy się
o społeczno-emocjonalny
rozwój ucznia

W szkole oferujemy regularne spotkania z psychologiem, m.in. Trening Umiejętności Społecznych. To ważne zajęcia, z których wprowadzenia jesteśmy szczególnie dumni. Trening ten wspomaga umiejętności interpersonalne oraz intrapersonalne. Uczniowie uczą się komunikacji
z rówieśnikami i funkcjonowania w grupie, a także rozumienia
i odczytywania emocji swoich i innych.
W szkole obowiązuje mundurek szkolny, gwarantujący równość każdemu uczniowi. Uczniowie nie posiadają telefonów, mają możliwość spędzania przerw na budowaniu relacji z innymi oraz aktywnym odpoczynku.