Niepubliczna Szkoła Podstawowa VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

Nasza filozofia

Stawiamy na dialog z Uczniami, zachęcając ich do aktywnego i świadomego rozwoju umysłowego i emocjonalnego

Nasze wartości

Szacunek od najmłodszych lat

Chcemy zapewnić Uczniom naszej szkoły możliwość wszechstronnego rozwoju w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Liczymy się z potrzebami Dzieci i z myślą o nich przygotowujemy ofertę zajęć naukowych realizujących program oraz tych nastawionych na indywidualne zainteresowania Uczniów.

Samodoskonalenie się sposobem na rozwój kompetencji

Stawiamy na rozwój zarówno Uczniów, jak i nas samych. Dlatego Nauczyciele VICTORIA CENTER korzystają z licznych szkoleń, kursów i warsztatów w zakresie swoich specjalizacji, ale także w tematach dotyczących bezpieczeństwa Uczniów oraz Ich komfortu społeczno-emocjonalnego.

Nasze metody

Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań wypracowanych przez Naszą Kadrę nauczycielską,
ale i sięgamy po innowacyjne formy zajęć czy pomocy naukowych. Korzystamy ze
scenariuszy Uniwersytetu Dzieci. Łączymy doświadczenie z pasją do nauki.

Zajęcia

Prowadzimy zajęcia w zróżnicowanych formach, np. wykładów, gier, eksperymentów naukowych.

Zadania

Dbamy o atrakcyjną formę zadań
domowych oraz ograniczamy ich ilość.

Pordęczniki

Korzystamy z podręczników dotowanych
w ramach podstawy programowej oraz innych. Ponadto wykorzystujemy materiały dodatkowe przygotowane specjalnie na potrzeby Uczniów przez Nauczycieli.

Troszczymy się o społeczno-emocjonalny rozwój Ucznia

W szkole oferujemy stałe spotkania z psychologiem, m.in. Trening Umiejętności Społecznych. To ważne zajęcia, z których wprowadzenia jesteśmy szczególnie dumni. Trening ten wspomaga umiejętności interpersonalne oraz intrapersonalne. Uczniowie uczą się komunikacji z rówieśnikami i funkcjonowania w grupie. A także rozumienia i odczytywania emocji swoich i innych.