Niepubliczna Szkoła Podstawowa VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

22/12/2023

Spotkanie Świąteczne

Spotkania Świąteczne w naszej szkole to czas zatrzymania.
Od biegu codzienności…
Od trosk i zmartwień…
Od rutyny dnia codziennego.
Zatrzymujemy się, aby się prawdziwie SPOTKAĆ.

W tym roku tematem przewodnim było DOBRO, jako jedna z tak ważnych wartości w życiu. Jak pisał Ryszard Kapuściński: „Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło”.

Przez cały rok uczymy dzieci i młodzież ponadczasowych wartości, myślenia, wrażliwości na innych oraz rozumienia samego siebie.


To wydarzenie, w którym aktem wielkiej odwagi uczniów było już samo wejście na scenę przed tak szacownym forum, jest tego najpiękniejszym i tak widocznym przykładem. Występy uczniów, recytacje i wspólne kolędowanie, a także licytacja charytatywna, przypomniały nam wszystkim o tym, co ważne.

Jesteśmy prawdziwie dumni z naszych uczniów.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział, zaangażowanie, wsparcie świątecznej licytacji oraz wszystkie dobre słowa.