Niepubliczna Szkoła Podstawowa VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

02/05/2021
dziewczynka-przed-kamera-aktorka-VC

Szkoła w kadrze, czyli jak angażować uczniów w projekty dodatkowe?

Angażowanie uczniów w przedsięwzięcia rozbudzające ich ciekawość, poszerzające zakres zainteresowań oraz odpowiadające na stale pojawiające się w ich głowach pytania, to kluczowy element skutecznej edukacji dzieci. Stałe i spójne stymulowanie uczniów, stosowanie aktywizujących metod i form nauczania oraz odpowiadanie na bieżące potrzeby edukacyjne uczniów prowadzą do ich pełnego rozwoju oraz przygotowują do wkraczania w kolejne etapy edukacyjne, a w końcu zawodowe.

Filmy edukacyjne

W latach 2020/2021 oraz 2018/2019 VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL brała udział w realizacji dwóch filmów edukacyjnych w ramach grantów finansowanych przez Narodowy Bank Polski. Uczniowie współtworzyli materiał edukacyjny w postaci fabularyzowanych filmów dokumentalnych, które są wykorzystywane podczas lekcji historii. Nad całością produkcji czuwała profesjonalna ekipa filmowa. Na podstawie scenariuszy uczniowie wcielali się w role aktorów i w porozumieniu z nauczycielem oraz filmowcami konstruowali swoje postaci, a także dobierali dla nich stroje z epoki. Działania związane z teatrem, filmem czy popularną na lekcjach dramą i wcielanie się w postaci z minionych epok, mogą zawierać w sobie pierwiastek emocjonalny, który pozwoli lepiej poznać tamtych ludzi i tamte czasy, do których temat nawiązuje.Jeśli chodzi o walory kognitywne takich przedsięwzięć, to w trakcie przygotowań do ról, uczniowie poznawali nie tylko modę czy zwyczaje czasów do których „przenosili się” jako aktorzy, ale też problemy z jakimi musieli zmagać się ludzie w minionych epokach. W przypadku produkcji realizowanych w VCPS były to czasy II RP i lata istnienia PRL. Filmy wykorzystywane są podczas lekcji historii jako materiał dydaktyczny, w którym młodsze roczniki widzą swoich kolegów i koleżanki co również pobudza ich ciekawość tematu i wywołuje zaangażowanie emocjonalne.

Oprócz zalet typowych dla rzeczywistości szkolnej i bieżącej pracy dydaktycznej, uczniowie poznają od podstaw trudy, ale też niewątpliwy urok pracy aktorskiej i filmowej.Uczestniczą w konsultacjach z profesjonalistami i mają możliwość poznania sprzętu używanego do realizacji produkcji i niektóre tajniki pracy na planie filmowym. Jest to dla nich praktyczna lekcja oraz możliwość rozwinięcia zainteresowań nie tylko dotyczących poznawanej epoki historycznej, ale też pracy aktora, reżysera, operatora, dźwiękowca czy charakteryzatora. 

Projekty, takie jak realizacja filmu edukacyjnego rozwijają uczniów wieloaspektowo. Wpisują się w stosowaną w naszej szkole edukację holistycznie ukazującą dane zjawisko/zagadnienie/temat. Działania w obrębie tylko jednego przedsięwzięcia rozwinęły inteligencję poznawczą, emocjonalną, społeczną, twórczą oraz fizyczną uczniów. Wszystkie te działania przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia, wsparcia oraz dobrego humoru.
Autor
Marcin Ugorski