Niepubliczna Szkoła Podstawowa VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL

17/11/2022

Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia klas pierwszych

Dzisiaj pierwszoklasiści oficjalnie przystąpili do grona uczniów naszej szkoły. Pamiętajmy, że edukacja to to co dzieje się na lekcji, zależy od Was samych. Edukacja jest bardzo ważna i nie odbywa się tylko na lekcjach: to również doświadczenie zdobywane na wycieczkach, spacerach, wyjazdach oraz to, jacy jesteśmy dla siebie nawzajem.Mamy nadzieję, że każdy dzień w tej szkole będzie interesującą przygodą, dniem radości, nowych doświadczeń, odkrywania, dobrej zabawy, pięknych przyjaźni. Ufamy, że przekonacie się, że możecie tu liczyć na ludzi, którzy będą nieść pomoc w każdej sytuacji. Życzymy Wam wielu chwil zadowolenia z własnych osiągnięć. Dążcie do pokonywania własnych trudności! Bądźcie zdobywcami, poszukiwaczami, podróżnikami. Bądźcie radośni!